Η Βάπτιση της μικρής Εμμέλειας στο Παλίο Μικρό Χωριό